HÅR YOGA ANDLIGHET

JÄMFÖRELSE BIBELN

 & KORTLEKEN

Jämförelsen är baserad på esoterisk vetenskap & mina privata studier av Bibeln i 6 år samt studier på filosofiska institutet i Göteborg

Esset i kortleken


Att det finns bara en Gud. Han kallas lite olika beroende på vilken religion man tror på men jag har genom året forskat fram att i dem äldsta biblar/gamla grekiska skrifter kallas han på många ställen för Jahve. Dock på några ställen, bland annat när han pratar med Moses ang dem 10 budorden, frågar Moses vad han heter, vem han är: Jag är den jag är svara Gud. Alltså han har egentligen inget namn. han är en kraft. Gud/Allsmäktig är det största ordet. Därav har alla religioner i stort sätt använt det. Esset symboliserar att det finns bara en Gud Allsmäktig. Han är början och slutet. Alfa Omega.  2an i kortleken


It takes two to tango så att säga. Gud skapade man och kvinna för att föröka sig så att säga. I dags läget kanske man skulle omformulera det budskapet då det inte längre krävs det på samma sätt. dock måste ju fortfarande ett manligt kön donera för att det skall bli en tredje så ta det som det passar men tvåan står för partnerskap. Symboliskt Bibliskt representerar 2an mannen och vinnan, yin och yang, svart och vitt, himmel och jord. inget av dem två klarar sig utan varandra. 
 3an i kortleken 

Three is the magic numer. Så sant! Fadern sonen och den heliga anden. Siffran står för treenighet. Dem tre vise männen som gav sig ut för att hitta konungen (Jesus Kristus) Rent symboliskt blev Maria befruktad av Gud. 

Dock i nutida tid kanske man skall se det att utan 2 kan inte 3 ske. Alltså det krävs en kontakt/ett beslut för att ett resultat skall komma fram, Därav står tran för skapandet skraft. 

 4an i kortleken


 4an representerar Guds skapelser och universella sanning som sträcker sig till alla fyra hörn av världen. Öster, Väster, Norr och Söder. Denna siffra står med detta sagt för väldigt mycket mer då dessa 4 hörn styr oss till att hitta balansen i livet. Att se när vi behöver släppa taget och när vi skall stanna kvar. I dessa 4 ingår givetvis luft, vatten, eld och jord elementen. Vilket innebär känslor, tankar, kropp och ande. dessa fyra vill sammarbeta men den som bör styra de fysiska 3 är anden. 
 5an i kortleken

 5an står för förändring därav liknelsen med de 10 junfruarna

Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig.  De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. D.v.s att våga ta en risk utan veta vad som väntar.

Matt.25:1 ”
 6an i kortleken 

Inte konstigt alls att 6an sitter i tredje ögat där intuitionen sitter (Intellektet) Vetskapen.

Nummer 6 i Bibeln representerar mänskligheten när Gud skapade människan till sin avbild på skapelsens sjätte dag. Dessutom symboliserar nummer 6 införlivandet av egenskaper som viljestyrka och intellekt hos människor. Nummer 6 kan också tolkas som människans fallna natur.
 7an i kortleken


Inom numerologin står siffran 7 för framgång, men kanske mer en spirituell framgång. Då bästa sättet att nå den är genom att leva i en hög medvetenhetsnivå. D.v.s sunt förnuft. 

Gud vilade på sjunde dagen...

Nummer 7 I Bibeln betyder siffran 7 fullbordande och gudomlig fulländning. Detta beror på att Gud äntligen kunde fullborda hela sin skapelse (universum) den sjunde dagen. 8an i kortleken


I nummerologin kan denna siffra stå för stor framgång men också för stor undergång beroende på om man lever på den positiva eller negativa sidan. 

Numret 8 i Bibeln representerar en ny början, vilket betyder en ny ordning eller skapelse, och människans sanna ”född igen” händelse när han återuppstår från de döda till evigt liv.

 9an i kortleken


Finalitet eller fullständighet

Siffran 9 är en symbol förfinalitet eller fullständighet. Det står skrivet i Bibeln att Jesus Kristus, Guds son, dog exakt vid 9-talet th timme på dagen när han korsfästes på korset. Kristi död var en symbol för det slutgiltiga i hans avsikt på jorden.

 10an i kortleken

Dem tio Budorden enligt Bibeln:

  1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
  2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
  3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
  4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
  5. Du skall inte dräpa.
  6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
  7. Du skall inte stjäla.
  8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
  9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
  10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, eller hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

 kneckten i kortleken nr 11

DEEN ONDA PSYKOPATEN ELLER SKALL MAN KANSKE SÄGA DEN SMARTA MILJONÄREN. DJUP FILOSOFISK FRÅGA

Gud har många namn i Bibeln och det har också hans motståndare djävulen.
I en enda bibelvers nämns t.ex. fyra av hans namn:

Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Uppenbarelseboken

Kan det goda komma med det onda och det onda med det goda? En filosofisk fråga enligt mig. Därav även...

Dem 11 Budorden enligt nutid :D :

1. Visa aldrig din åsikt eller råd om du inte är ombedd.

2. Dela inte med dig av dina problem,såvida du inte är säker på att de andra vill höra.

3.När du är i någon annans territorium, visa denne respekt eller var inte där alls.

4.Om en gäst i ditt territorium provocerar dig, behandla honom grymt och utan nåd.

5.Gör inga sexuella närmanden, om du inte har fått tydliga parningssignaler.

6.Ta inte det som inte tillhör dig, såvida det inte är en börda för personen, och han bönar och ber om undsättning.

7.Erkänn kraften av magin, om du använt den framgångsrikt för att uppfylla dina syften. Om du förnekar magin, efter att ha använt den framgångsrikt, kommer allt du erhållit gå förlorat.

8. Klaga aldrig över någonting du inte behöver.

9. Skada inte små barn.

10. Mörda inte icke-mänskliga djur, såvida de inte attackerar eller att du behöver dem som föda.

11.Vid gående i öppet territorium, stör ingen. Om någon stör dig, be honom att sluta. Gör han inte det, krossa honom.  Damen i kortleken

 damen symboliserar Maria Guds Moder / Jesus Moder

Själv har jag lite svårt för den här delen om jag skall vara riktigt ärlig då jag själv är hjärter 8 i destany cards kortleken och numerologin. Vilket innebär framgång genom kärlek. Dock har min kraft varit mer i linje med Maria Magdalena:

Maria från Magdala, eller Maria Magdalena, var en av de kvinnor som jämte lärjungarna följde Jesus. Maria Magdalena var enligt Bibeln den som fann Jesu grav tom och den första som vittnade om hans uppståndelse. I österländska kyrkor räknas hon som en av myrrbärarna.
 Kungen i kortleken

Ja varför inte? Michael jackson är musikens konung :D Men det är inte riktigt den vi skall prata om här.

Utan här pratar vi om Jesus Guds son. Men jag sätter punkt på den förklaringen då Jag anser att Gud är inom oss alla vilket gör oss alla till Gudar och Gudinnor. Vilken Gud eller Gudinna är du?

I Bibeln beskrivs flera konungar. Inte bara Jesus. Vi har alla en arketyp som vi skall hem till. Dock tror jag inte att det är Michael Jackson utan han är en arketyp till en Gud som existera från början. D.V.s från roten. större logisk förklaring finns inte på den frågan. Inte i min värld iallafall. 


 Jokern i kortleken

Ja just det, vi har ju en Joker också :D Kan man jämför honom med någon i Bibeln tro? 

Absolut kan man det. Fanns dårar på den tiden precis som i dagens tid. Men en dåre behöver inte alltid vara dålig. Han vet oftast inte vad han gör. Han bara gör utan att tänka. Oftast skapar han underverk som ingen förstår. I dgadens tid kan en sådan kanske kallas för en ADHD/DAMP/HYPERAKTIV person, Tja vad vet jag. Jag vet att jag själv har blivit kallad alla dem orden ordagrant och här är jag i dag hjälper tusentals människor till ett bättre liv. Jobbar som coach, samtalsterapeut, andlig vägledare, tekniker, frisör, konstnär, silver smed, yoga lärare, massör mm. Hmm

Jokern har gång på gång visat att han lider av flera psykiska problem. Bland annat visar han tecken på schizofreni, bipolär sjukdom, antisocial personlighetsstörning, sömnlöshet och mytomani, då han berättar olika versioner av sin bakgrundshistoria och andra saker. Flera psykologer som analyserat Jokern hävdar att han inte kan vara en psykopat på grund av sitt ganska utvecklade och starka känsloliv. De drag som kan verka psykopatiska bör appliceras på en grav antisocial personlighetsstörning (störningarna är relaterade men inte samma sak)[1].

Så med detta sagt. Klart Jokern kan jämföras bibliskt
unsplash