HÅR YOGA ANDLIGHET

Stav sviten är kopplat till elementet eld och kännrtecknar sommar och veckor med start 20de juni

Hovkorten kan visa på när något kommer att ske men de kan också visa på personer som kommer påverka situationen och som är födda i dessa stjärntecken:

Vatttumannen(20 januari – 18 februari) – Dam i svärd

Fiskarna(19 februari – 20 mars) – Page i bägar

Väduren(21 mars – 19 april) – Kung i stavar

Oxen(20 april – 21 maj) – Dam i pentagram

Tvillingarna (22 maj – 21 juni) – Page i svärd

Kräftan(22 juni – 22 juli) – Kung i bägare

Lejonet(23 juli – 22 augusti) – Dam i stavar

Jungfrun(23 augusti – 22 september) – Page i pentagram

Vågen(23 september – 22 oktober) – Kung i svärd

Skorpionen(23 oktober – 21 november) – Dam i bägare

Skytten(22 november – 21 december) – Page i stavar

Stenbocken(22 december – 19 januari) – Kung i pentagram

Our services

Life coaching


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn more

Career coaching


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn more

Therapy


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.


Learn more

unsplash