HÅR YOGA ANDLIGHET

Varje siffra har en färg och varje färg har en betydelse. 

Lika så är det med symboler. Dem kan ha en oändlig form och betydelse. Nedan kan du läsa hur jag tolkar dem...

Allt har en mening och allt har en betydelse. Självklart finns det en fast betydelse gällande färger och siffror men man kan intuitivt tolka dem på sitt sätt i olika former. Ingen form är den andra lik. Ingen människa är den andra lik. 

Om du vill lära dig tarot för att hjälpa andra människor med det gäller det att se om du har anlag för det och vad du behöver utveckla mer. 

Det är som att allt annat man lär sig i livet. Antingen är man bra på det eller så får man hitta på något annat, men självklart kan man lära sig saker och nyttja dem på hobbynivå också. Att lära sig tarot är personlig utveckling på högnivå. BIG HEADLINE


In this paragraph you can write a description of your business, your personal interests, your professional skills - or really whatever you prefer to use this text block for.

unsplash