HÅR YOGA ANDLIGHET

Den stora arkanans betydelse 

Tolkningen av korten är baserad av den utbildning jag gick för att bli certifierad tarot tolkare och den kunskap jag erfarit själv i dem olika kortlekarna som är väldigt många. 

Jag tolkar korten utifrån vad symboler, bilder, färger, siffror betyder och självklart min egen intuitiva tolkningsförmåga som jag anser är den viktigaste. Alla har sitt sätt att tolka korten på och så även i arbetslivet och livet i sig. Ingen människas arbetsätt är den andra lik och ingen människa i sin helhet är den andra lik. 

NEDAN KAN DU LÄRA DIG BETYDELSEN AV DEN STORA ARKANANS KORT- ARKETYPERNA 

 0 Narren/ The fool/ Dåren /Planet Uranus / vattumannens tecken/ styr över 11te huset 


Nyckelord - Insikt-

jämlikhet och frihet

Början till något nytt, oftast utan en vettig tanke Bakom. Barnslig optimism. Oväntade glada händelser.

Uranus visar på vad som ger dig mest i livet, hur du kan förändra genom intuition och insikt, varför du gör uppror mot vissa saker. Den är också extas och njutning. Medans Merkurius står för en ytligare form av tanke står Uranus för de lite djupare tankarna.

Dåren har en hel del Gul färg på kortet som är kopplat till solarplexus där glädje & ilska existerar kombinerat beroende på om en person lever på den positiva sidan eller negativa sidan av sitt liv. Beroende på frågan kan dåren givetvis betyda olika meningar beroende på vilka kort som omger den. Siffran är 0 vilket innebär ingen siffra alls egentligen. Eftersom jag studerat korten på den djupaste nivån kan jag också säga att den är kopllad till en ny själ och kan betyda att personen i fråga (om man frågar om vem personen är , Hur den är ) kan betyda att den är lite barnslig, dåraktig, kanske en vädur eller vattuman och djupare än så om en person är född den 31 december kan det betyda att du har med en så kallad Joker att göra, d.v.s en ny själ. Denna har inga andra liv bakom sig en detta livet. En sådan person kan du uppleva vad som hälst med. Jag vet för jag har fått två barn med en sådan :o Det positiva för mig var och är att han mestadels lever på den positiva sidan och är en framgångsrik man som äger den god kakans bageri, Åkes Äkta Hönökaka :D 
Omvänd
Otillräckliga val och händelser. Svårt att säga Nej. Ger sig in på saker som man borde tänka sig för mer än två gånger.

Affirmation:

Jag följer nu mitt hjärta. Jag är öppen och redo att följa det varthän det än leder mig.

 1 Magikern / The Magician/ Planeten Merkurius


Talanger , att klara av det väntade och det oväntade. Vilja till att prova på saker. Viljan att sätta igång ett kretaivt project. Magikern är kopplad till Merkurius planeten vilket då direkt blir kopplad till Jungfru och tvilling. Så när detta kortet kommer upp i en läsning har vi med en merkurius styrd person att göra med.

Merkurius står för all slags kommunikation, den påverkar ditt sätt att tänka och hur du uttrycker dina tankar och idéer. Tar du det lugnt eller hetsar du dig fram mot ditt mål osv. Den visar ditt intellektuella behov och ditt behov av kommunikation. 

För mig kan magikern stå för jätte många betydelser precis som alla andra korten: ett exempel är i en person fråga när magikern kommer upp ihop med djävulen, har du förmodligen med en väöldigt manipulativ person att göra. Kommer han upp med döden äi en personfråga och dessutom djävulen föratärkt är det en klockren psykopat :0 SPRIIING DÄRIFRÅN! Kommer han upp med översteprästen eller prästinnan är det någon som jobbar andligt kreativt etc. ja han kan förvandlas till vem du vill i princip. Det viktiga är att leva på den positiva sidan om man vill nå frmgång med Magikern. 


Omvänd
Svårt att ta tag i det som ska göras. Fördröjning

Affirmation:

Att använda alla mina kreativa utryck gör mig lycklig och tillfreds.2 Prästinnan / High priestess


DRÖMMAR, UNDERMEDVETET, INTUITION, MYSTIK

Talet 2 symboliserar samarbete, partnerskap, mognad, tillväxt, förståelse och eftertanke.

Samvaro med andra kvinnor. Söker kunskap och utveckling. Pigg och nyfiken på allt. För mig kan hon stå för feminist, ihop med drottning av stavar i form av personfråga (otrogen kvinna som spelar trogen) Med drottning av kronor kan hon stå för en mycket spirituell kvinna, kunskapsladdad etc. Ihop med översteprästen är det för mig det pefekta paret. Ibland ett spirituellt par. Ibland står hon för stark intuition eller samtal från gud, guider, andra sidan. Beroende på hur man vill se och upplever rent intuitivt. För mig kan hon ha extremt många betydelser då jag är spirituell och inte religiös.

Översteprästinnan handlar om stillhet och mystik, om att se inåt och att försöka tyda tecken universum ger dig. Det här är ett mycket spirituellt kort och när det visar sig för dig kan ditt inre längta efter andlig utveckling. Ditt undermedvetna försöker kommunicera med dig, genom drömmar eller tecken som dyker upp. Det är viktigt att du lyssnar. Svaren hittar du i dig själv, det är möjligt att du redan känner till dem någon stans inom dig, bakom slöjan. Du behöver se bortom det uppenbara.

Kan vara intressant att känna till:

Kortet Översteprästinnan har en spännande historia. Redan på 1200-talet fanns en kvinnorörelse i Italien som en del väljer att kalla för sekt. De gick under namnet Gugliemiterna och deras mål var att feminisera kyrkan för att skapa en större balans. De krävde kvinnligt ledarskap, både i himlen och på jorden, och de ville tillsätta en kvinnlig påve. De predikade att himlen bestod av båda könen, feminin och maskulin energi och de ansåg att dåtidens kyrkliga ledare stod i vägen för världens frälsning. Gugliemiterna bestod av ganska få medlemmar men de hade ändå stor inverkan eftersom deras medlemmar bland annat var inflytelserika personer från Italiens överklass. Gugliemiterna tillsatte en egen påve, Maifreda Visconti, som avrättades av kyrkan. Två hundra år senare, under 1400-talets Italien skapades den första tarotleken vi känner till på beställning av familjen Visctonti-Sforza som i rakt nedstegande led var släkt med Gugliemiternas egen påve. Och i den finner vi det första High Priestess-motivet under namnet “Påvinnan” - som tros vara en avbild av Maifreda Visconti. 

Motivet High Priestess föreställer en kvinna som sitter framför porten till vårt undermedvetna. En svart och en vit pelare visar oss att hon är mellan mörkret och ljuset. Det medvetna och det omedvetna. Mellan det dolda och synliga. Bokstäverna B och J på pelarna avslöjar att hen sitter vid Salomons tempel där dessa inskriptioner ska ha funnits. Där stod de för orden Boaz och Jachin som lite ungefärligt översatt betyder fullbordan och början.Granatäpplen på skynket mellan pelarna är heliga för gudinnan Persefone men även för kvinnlighet och kunskap. Översteprästinnans blå mantel är en symbol för kunskap och hennes krona symboliserar Isis - den trefaldiga gudinnan.Månen under hennes vänstra fot visar att hon härskar över det undermedvetna.

Omvänd
Problem med andra kvinnor. Har lätt för att lura sig själv. Vill inte se alla möjligheter som finns framöver, blundar för verkligheten, Vill bara tro och inte veta. Svårt att se helheten. Är väldigt mycket in the box. 


Fråga att ställa sig:

Finns det områden i ditt liv där du tillåter andra att påverka dig i stället för att lita på din egen intuition?


Affirmation:

Jag litar på min intuition.  3 Kejsarinnan/The Empress

Venus, Merkurius & Solen

Nyckelord -Växande-Kärlek-Passion-Natur – en ny start.

Säkerhet i det materiella, ev tillgångar som kommer. Kreativitet. Graviditet.

Skölden vid hennes tron bär ett venusmärke, Venus är den romanska versionen av “den stora gudinnan” som enligt hypoteser ska ha dyrkats enhälligt som “den stora modern” innan patriarkatet förminskade henne till hustru och tillslut raderade henne helt ur de stora världsreligionerna. Vi känner henne idag som Moder Jord eller Demeter, hon är den som ger liv.

Kejsarinnan bär ett halsband med nio pärlor för de nio planeterna i vårt solsystem, i hennes krona finns tolv stjärnor för de tolv stjärntecknen. Kort sagt, Kejsarinnan bär universum som smycken.
Kortet har siffran 3. Siffran är resultatet av 1 och 2 där en ny mognare idé tar form. 1 och 2 står för manlighet respektive kvinnlighet och när de förs samman föds barnet i siffran 3. Barnet är en helt naturlig varelse som ännu inte bär bördan av ego och personlighet utan kan uppleva universum utan föresatser.
Eftersom vi i Kejsarinnan ser barnet står kortet också för modern och graviditeten - det som får livet att fortsätta på jorden.The Empress står för kärlek, fertilitet, passion, kreativitet och flöde.

För mig kan hon även stå för den tredje kvinnan ibland i en fråga.

Omvänd
Sterilitet eller oväntad graviditet. Blockerad kreativitet.

Affirmation:

Jag är vacker och kraftfull.

  4 Kejsaren/ The Emprer/Planet- Mars/ Väduren

NYCKELORD: AUKTORITET, STRUKTUR, ETABLISSEMANG

Väduren är zodiakens första tecken och representerar födelsen och styrs av planeten Mars.

Planeten Mars i astrologin förknippas med energi, mod och ambition, liksom med krig och konkurrens. Mars är planeten som kan hjälpa oss att få saker gjorda och nå våra mål.

Detta kortet står för Stora planer. Planering och byggande. Avtal och kontrakt. Egen företagare eller chefsposition, ansvar över anställda.

Vi ser siffran 4 också vilket innebär stabilitet och ibland en person som är väldigt mycket in the box, beroende på vilka kort som omger honom. Jag brukar kalla honom träskallen :D 

Jag ser detta kortet som någon som är väldigt mogen. En äldra person, En pappa, farfar. Någon som varit med om en hel del och är erfaren.

Det kan också stå för interaktion med någon av samhällets institutioner. Kortet kan symbolisera en fadersfigur eller en älskare. Det kan också visa att du själv går in i en ledande roll där du behöver ha en rationell syn på livet.

Omvänd
Konflikter med myndigheter. Svårt att ta order. I konflikt med någon som försöker bestämma över en.

Affirmation:

Jag litar på min egen kraft.

 5 Överste prästen / High Hierophant/Oxen/Venus

Inte så konstigt att Venus är Oxens planet som passar bäst ihop med översteprästen som står för Familj & Gränser.

Goda råd och lärdomar. Sökandet efter andlig kunskap och vishet. Vetenskap. Religion. Ev vigsel, familjen, En spirituell individ, en sökare, Någon som kanske vill dominera.

Kortet kan visa en tid då du ingår i en grupp som studerar tillsammans eller ingår i någon andlig sammanslutning.

Lika väl som den här energin kan vara trygg och lockande kan den vara begränsande och stå för förtryck.

Många tycker att det är svårt att förstå och tolka kortet Hierofanten. Jag tror att det bland annat beror på att det står för det som Kyrkan gjort i många hundra år. För de flesta av oss i Sverige har ju inte kyrkan längre en särskilt viktig roll så vi har svårt att relatera till kortet. Både Kyrkan och Hierofanten visat en slags gemenskap, trygghet men också den som kan utesluta. Passar inte ditt beteende in döms du.
Hierofanten kan också visa en mentor eller lärare som påverkar dig och ditt sätt att tänka, även detta kan leda till både bra och mindre bra saker.

För mig i en kärleksfråga indikerar Hierofanten ökat commitment i en relation och ibland giftermål. Det säger inte så mycket om känslorna i en relation och kan ibland visa på en relation som är passande för bekvämlighet, familj osv men kanske inte är så passionerad.

Omvänd
Dåliga råd. Vägrar att ”se sanningen i vitögat”.

Affirmation:

Det finns bara en röst som är värd att lyssna till och det är mitt eget hjärtas röst.


  6 De älskande/the lovers, kopplat till tvillingaran

Planeten är Venus

Nyckel ord: kärlek, medkänsla, sexualitet och ansvar i relationer.

Detta är ett otroligt intressant kort. Siffran är 6 och vi ser 2 individer med en ängel som uppenbarar sig från universum. Vi ser även solen bakom ängeln vilket för mig indikerar att Gud bestämmer och männsikan gör rätt eller fel. Allt räknas. 

Ormen är på kvinnans sida och det fruktbara trädet på mannens. 

Hela bilden talar om reproduktion. Dock är det inte bara reproduktion av mänskligheten utan även skapelsen/världen. Gud skapade kontraster för att de skall förenas och skapa ett paradis tillsammans.

lika krångligt som det är att förstå hur det kommer sig att Gud satte människan på jorden, lika krångligt är det att förstå hur det kommer sig att något så perfekt kunde fela och bli straffad resten av livet. D.V.S kvinnan. Så bibeln skapade en symbolisk berättelse om hur det kunde ha gått till från början och den symboliken är helt ok förutom att kvinnan skulle vara den som syndade. Kunde det inte ha varit mannen i stället? Varför just kvinnan? Lika lite som vi kan förstå detta är kärlekn förstådd. Totalt missförstådd får jag säga i min värld. Men detta kortet står faktiskt för skamandet av familj då siffran 6  även är kopplad till tredje ögat & symboliken med 6 är venus komunikastionen. Kanske rent ut sagt det goda och det onda som vi skall klara av att leva med, ta oss igenom livet med oavsätt hur olika vi är. Detta kortet kan stå för soulmate/twinflame relation. 

Om du jobbar med personlig utveckling och du drar detta kort kan du behöva ställa frågan:

Vad söker du hos den du älskar? Vad innehåller ett bra förhållande enligt dig? Får du det du behöver i dina relationer? Är du redo att möta den du drömmer om?

Affirmation:

Jag är nu redo att möta den partner jag alltid velat möta.

Kräftan är kopplad till vagnen

Vagnen kallas ”den som reser, motiverar och genererar”. Den universella principen är förändring, rörelse och förhållandet mellan vila och aktivitet. Kortet styrs av planeten Mars och Talet 7 står för andlighet, visdom och hälsa.

För mig kan vagnen stå för många olika saker. Ärligt talat oändligt många olika saker. ja den är kopplad till kräftan men den har också lejon på bilden, vingar, månar etc. Iblnad an detta kort stå för köp av en bil, bostad eller annat. Det kan stå för flytt, resa, färdas, ta tjuren i hornen och sätta igång. 

Siffran 7 kopplar jag till betydelsen att det handlar om att noga väga för och emot innan man tar ett beslut och rör sig i en viss riktning, för när vi väl har gjort det så finns det ofta ingen väg tillbaka. Vi behöver vara i stillhet och lyssna till vår intuition innan vi handlar för då når vi framgång i det vi gör. Du upplever förändringar vad gäller familjen eller hemmet. Du tar ansvar och gör nödvändiga förändringar i ditt liv. Du mognar som människa. Du vet när du ska vänta och när du ska handla. Du lämnar något bakom dig men i din egen takt.

 

Frågor att ställa sig:

Vilka områden av ditt liv förändras? Är du redo at gå vidare, släppa det gamla och omfamna det nya?

Affirmation:

Jag ordnar mitt liv och förbereder mig för en ny början. 8 Rättvisan/the adjustment är kopplad till vågen och planeten är Saturnus och står  för en persons plikt- och ansvarskänsla. Konservatism och ordningssinne. Alla "måste" hör Saturnus till.

Nyckelord:

Balans,rättvisa, centrering, renhet, enkelhet, harmoni, balans, skönhet, proportioner, perspektiv och helhet.

Detta kort vill säga att undvika överdrifter i livet och att se helheten.

Människor som är gränslösa, överanalytiska, förvirrade och som jobbar för mycket dras ofta till detta kort. Att rensa upp i röran och praktisera enkelhet, renhet, prioriteringar och organisation blir viktigt. Man brukar även koppla skrivande, formgivning och efterforskningar till detta kort.

Yoga betyder helhet och är ett bra sätt att hitta sin jämvikt. Även meditation, tai chi, qi gong och Feng shui är begrepp som passar detta kort. Det gäller att hitta de förutsättningar man behöver för att få harmoni i tillvaron och de verktyg som vi kan använda för att komma tillbaka till lugnet i det inre och det yttre.

För mig kan detta kort handla om någon rättslig tvist. Du behöver se objektivt på något. Du behöver fatta ett beslut. Ärlighet, omdöme och rättvisa är viktigt för dig just nu. Du medlar mellan människor. Du tar ansvar för ditt liv och rensar i röran. Skönhet, harmoni, klarhet och enkelhet är ledorden här. Du skapar balans i tillvaron. Du undviker (eller behöver undvika) överdrifter av alla slag.

Frågor att ställa sig:

Vad får dig att känna lugn och ro? Vad händer när du tappar fotfästet?

Affirmation:

Jag vilar i mitt eget centrum.

  9 eremiten/the hermit Kopplat till jungfrun och planet är Merkurius 

Nyckelord:

Ensamhet, stillhet, andlig vägledning, skördetid, vila i sitt eget centrum, föregångare, retreat eller spa, healing, avsluta något, motivera och inspirera andra, renhet och enkelhet.

Min tolkningar av detta kortet är begränsade i sin enkelhet då ovanstående nyckel ord härskar när denne vise man kommer upp i en läsning-Du hittar ditt eget inre ljus. Du kompletterar eller avslutar något från det förflutna. Du försonas med din ensamhet och drar dig tillbaka för att bearbeta något. Du älskar ditt eget sällskap eller kan behöva lära dig att göra det. Du dras till meditation, yoga, qigong eller thai chi. Du får kontakt med en vis lärare eller din egen inre vägledare. Du vill ha stillhet och söker dig bort från stress. Du upplever en övergångsperiod i ditt liv. Du värderar din egen visdom och dina egna kunskaper/erfarenheter. Du är en föregångare och lär ut något viktigt. Du avslutar relationer som inte känns meningsfulla för dig. Ytlighet, kallprat och onödig lyx är inget som lockar dig längre. Du söker renhet och enkelhet.

Eremiten är en modig figur som är villig att möta sina egna inre skuggsidor för att växa och utvecklas. Det kan innebära att han får möta andras fördömanden för att de inte förstår honom, är rädda för honom eller känner avsky för hans självständighet.Eremitenägnar sig inte åt kallprat, stannar inte kvar i relationer som inte ger något och vågar gå sin egen väg trots att det kan bli ensamt. Han ger inget för lama kompromisser.

Frågor att ställa sig:

Har du någon olöst situation i ditt liv? Har du några oavslutade relationer?

Affirmation:

Jag njuter av min ensamhet och kan avbryta den när jag vill.

10 Lyckohjulet/Fortune  Kortet kallas ibland ”Lyckohjulet” och den universella principen är möjligheter, genombrott och välstånd. Kortet styrs av planeten Jupiter. Alla cykliska och återkommande händelser, som t ex årstider dag och natt samt månens olika faser, kopplas till detta kort. Talet 10 står för ny början och fullbordan. 

Mina tolkningar av kortet är Oväntade möjligheter till positiva förändringar kan presenterar sig. Du kan ha tur med pengar på olika sätt. Lyckan står dig bi. Du får skörda frukten av något du tidigare sått. Du har satt hjulen i rullning och kan koppla av. Karma och tidigare liv blir viktiga för dig nu. Du får ett genombrott med något viktigt. Du är i ditt center och klarar av att ta emot framgång. Hjulet vill spinna åt ditt håll nu. Ihop med rättvisan och dem mer spirituella korten brukar jag säga att det är dags att lyssna annars kommer tornet och ser till att du gör därefter. 

Att våga ta risker och vara öppen för nya möjligheter är också viktigt här. Konsten att tänka sig en bättre framtid är kopplat till detta kort. ”Mind over matter” är ett begrepp som alla idrottare på elitnivå känner till och det ges nu möjligheter att tillämpa detta.

Frågor att ställa sig:

Är du redo för din stora lycka? Om inte, vad står fortfarande i vägen?

Affirmation:

Jag är nu redo för miraklet i mitt liv.

 8 styrkan/lust kopplat till lejonet planeten är solen

Nyckelord:

Lejonet, passion, berusning, lust, styrka, talanger, gamla rädslor, begränsningar, förvandling, energi, vitalitet, entusiasm, utstrålning, oberoende, självacceptans och livsglädje.

Här handlar det om att tämja ”vilddjuret” inom oss. Den starka, okontrollerade och ursprungliga kraften vi alla har. Vi behöver möta känslor och begär vi har gömt och glömt helt enkelt. Bortträngning av dessa utgör ett hot om vi fortsätter att ignorera dem.

Då kan de ta sig destruktiva och tvångsmässiga uttryck. Våra medvetna och omedvetna krafter behöver mötas.

När du är beredd att se sanningen om dig själv finns det inte längre något att vara rädd för och dina undermedvetna drifter styr dig inte längre. Din inre styrka behöver hjälp av kärlek och tillit för att kunna förvandlas. Lejonet, som oftast är med på kortet, blir lugnt först när vi släpper det fritt. Djuret är också en symbol för återfödelse, visdom och solens kraft. Det står också för en självklar ledargestalt som respekteras för sin inrestyrka, inte den yttre makten. Han tar ansvar för sin styrka och sina ”lägre” drifter och missbrukar dem inte.

Mina tolkningar av kortet är lita till din inre styrka. Du har nu styrkan att möta dina inre rädslor och begränsningar. Du kan uthålligt möta alla hinder på vägen. Du har modet att ta risker och står på dig. Du förmår tämja dina känslor utan att förneka dem. Du har livslust. Du släpper något gammalt i ditt undermedvetna som styrt dig och det ger dig ny kraft. Du har självbevarelsedrift. Du drivs av en stark känsla att handla på ett visst sätt. Du känner passion för någon eller något. Du utrycker dig kreativt på många olika sätt. Du upptäcker nya talanger hos dig själv. Du accepterar dig själv som du är. Du omvandlar dina känslor till en drivkraft att förändras.

Frågor att ställa sig:

Vilka delar av ditt liv vill du leva ut mera helt och fullt? Vad har hindrat dig att göra det? Är du redo att ta tag i det nu?

Affirmation:

Jag njuter av att leva helt och fullt.

  Den hängde/the hanged man kopplat till Fisken och planeten nepturn 

Nyckelord:

Vägs ände, släppa taget, ge upp, ny synvinkel, bryta gamla mönster, överlämna, sitta fast, viljelös, 180 graders vändningar, att ”hänga upp sig” på något och accepterande av självet.

Kortet kallas ”Förvandlaren” ibland. Den universella principen är att släppa taget och bryta gamla mönster.

Mina tolkningar av kortet är allt speciellt ihop med 4 av kronor att det definitivt är dags att släppa taget om något. 

Du sitter fast och kommer ingenstans. Du är passiv och det är ok just nu. Du upplever lugnet efter stormen och kan vänta in nästa steg. Du accepterar din situation och väntar på rätt tillfälle att förändra den. Någon behöver dig och du uppoffrar dig. Du släpper behovet av att alltid ha kontroll. Genom att dra dig tillbaka får du viktiga insikter. Du ser på dig själv och verkligheten på nya sätt. Du gör något på ett annorlunda sätt. Du bryr dig inte om det sociala trycket längre. Du flyr in i dig själv och bort från det sociala livet. Se upp för martyr- och flyktbeteenden som t ex användandet av droger.

Frågor att ställa sig:

I vilka delar av ditt liv sitter du fast? Är du redo att släppa gamla mönster?

Affirmation:

Jag släpper taget och accepterar den gudomliga viljan, som visar sig för mig, steg för steg.

13 Döden/death kopplat till skorpionen och planeten saturnus och pluto

Kortet kallas ibland ”han som släpper, eliminerar och expanderar”. Den universella principen är att avsluta, släppa taget och gå vidare.

Talet 13 anses både magiskt och otursbringande. Det kopplas till Jesus och hans tolv lärjungar.

Fågel Fenix som dog i eld och uppstod igen ur sin egen aska kopplas ofta till detta kort. I Crowley´s lek kallas kortet död/återfödelse. Något måste dö för att något nytt ska kunna återuppstå och leva vidare. ”Dödoch återfödelse är inte olika tillstånd.

De är olika aspekter av samma tillstånd” sa Gandhi.
Man säger ibland att en ny början ofta är förklädd till ett smärtsamt farväl. Det utrycket passar väldigt bra till detta kort. Här handlar det nästan aldrig om fysiskdödutan oftast om uppbrott, avsked och avslut. Skelettet, som ofta finns med på kortet, kan tyckas skrämmande men det är en symbolisk bild. Ormar finns också med och står då för att förvandlas och att ”ömsa skinn”. Då handlar det om att släppa det som inte längre passar oss och som är ett hinder för vår fortsatta utveckling. Karma och tidigare liv kan spela in här.

Det finns ett sufiskt ordspråk som lyder ”dö innan du dör”. Det betyder att vi behöver släppa kontrollen och överlämna oss till något större för att kunna utvecklas. Rädslan hindrar oss och kan få oss att förlora oss själva istället. Att hoppa fallskärm är en bra liknelse här. Ta steget, ha tillit och njut av färden.

För mig kan detta kort stå för en fysisk och definitiv död beroende på vlka andra kort som omringas och vad frågan kan vara.

Du är redo för en omfattande förändring. Du kan förvandla en hopplös situation till en lovande. Du avslutar relationer som inte längre ger dig något. Du avslutar något för att kunna ägna dig åt något nytt. Du släpper det förflutna och din egen rädsla för förändring.

Frågor att ställa sig:

Vilka gamla relationer och situationer håller jag fast vid, trots att de inte fungerar längre?

Affirmation:

Jag släpper nu taget och säger JA till livet och JA till mig själv.

 14 Måttfullheten/temperance/art/tålamod Kopplat till skytt/vattuman 

Nyckelord:

Kreativa krafter, ett kvalitativt språng, inre förändring, polaritet, balans, måttlighet, gyllene medelväg, alkemi, tålamod, tillit, integration, syntes och synergi.

Det handlar om måttfullhet, måttlighet och den gyllene medelvägen.Hurdu gör något är lika viktigt somvaddu gör.

”den som skapar”. Den universella principen är att sammanföra, sammansmälta och omvandla.

Mina tolkningar av kortet är att Du kombinerar kunskap med det spontana. Du har behov av att utrycka dig kreativt. Du använder alla dina talanger till att förverkliga en idé. Du förmedlar entusiasm över något på ett lugnt sätt. Du går den gyllene medelvägen. Du utstrålar tillit och glädje i alla situationer. Du har tålamod och genomför något på ditt eget sätt. Du är gränsöverskridande men samtidigt försiktig och måttfull. Du upplever att det är inte bara viktigt vad du gör utan även hur du genomför saker. Du hittar något värdefullt inom dig själv.

Fråga att ställa sig:

Vad betyder det för dig att hitta ”din inre diamant”?

Affirmation:

Jag säger JA till den gudomliga viljan och blir en öppen kanal för kreativ energi.

 15 Djävulen/The devil kopplat till stenbocken och planeten är saturnus 

Nyckelord:

Humor, sexualitet, sensualism, begär, kreativ energi, egoism, materialism, syndabockar, karisma, ofrihet/frihet, synd, manipulation, lögner, otrohet, missbruk, ondska, destruktivitet och fanatism. Tid ansvar, gränser och regler.

Han kallas ibland ”den som skojar, arbetar och stabiliserar”.

Kopplingen till kortet de ölskande är ingen slump, 

Samma kärlekspar som fanns på bild där, avbildas ofta även på detta kort, men de är då sammankedjade. Kortet handlar bland annat om att vara slav under materialism, passion och sina egna begär. Vi talar här om besatthet, mörka sidor, beroende, lögner, manipulation och destruktivitet. De sju dödssynderna passar bra in på detta kort. Dogmatism, fanatism, diktaturer och sekter blir det i större skala. Detta kort symboliserar skuggsidan av våra liv,

Den existerar som en kraft i vårt undermedvetna. Denna del kan bli ondskefull och destruktiv om den inte omvandlas till andlig och kreativ kraft med olika tekniker. Munkar och nunnor har t ex alltid vetat att genom avhållsamhet kan den sexuella kraften kanaliseras till andlig upplysning. Den fysiska och den andliga nivån behöver stå i kontakt med varandra så att energin kan flöda fritt mellan dem. Ande och materia, kropp och själ, i balans alltså. Tricket är att inte överdriva åt något håll så att bruk blir missbruk och behov blir beroende. Du bör ha makten över dina begär, inte tvärtom.

Från en negativ tolkning innebär detta kort att du kanske upplever förvirring, hämndbegär, rädsla, förtryck, ofrihet, manipulation och känner dig utnyttjad. Du låter din passion styra ditt omdöme. Du känner dig begränsad och känner dig styrd av egna eller andras begär. Du möter olika frestelser. Du blir någons syndabock eller upplever dig själv som martyr. Du dras till människor eller vanor som inte är bra för dig.

från en positiv tolkning,

Humor, sexualitet, sensualism, begär, kreativ energi, egoism, materialism, syndabockar, karisma, ofrihet/frihet, synd, manipulation, lögner, otrohet, missbruk, ondska, destruktivitet och fanatism.

Fråga att ställa sig:

Har du någon önskan eller något begär du inte erkänner?

Affirmation:

Jag är mästaren i mitt eget liv.

16 Tornet/the tower kopplat till Mars och uranus väduren & vattumannen

Nyckelord

Självkännedom, förändringar, illusioner, det gamla rasar, aha-upplevelser, renovering, omorganisation, upprustning, ”realitycheck” samt kris & möjlighet.

Tornet kommer oftast upp efter att lyckohjulet, överstepresten, prästínnan varit framme och varnat. Ingen lyssnade, ja då får vi hitta andra vägar och då kan hela världen rasa. 

Kortet kopplas också till fysisk sjukdom ibland. Beroende på vilka kort som finns omkring. Det kan vara universums sätt att ringa i en klocka och varna oss för att något i våra liv är i obalans. Sjukdomar kommer ofta när vi är på väg att växa in i ett större ansvar. De kan på det sättet vara lärdomar och ge stora insikter. Det blir också ofta en slags rening innan vi helas. Vi kommer ut på andra sidan med en större ödmjukhet, mera realism och bättre värderingar.

NärTornethar rasat finns det inte längre något att vara rädd för. Det är som det kinesiska tecknet som både betyder kris och möjlighet. Kaos är granne med Gud heter det ju.

Fråga att ställa sig:

Är du redo att se på dig själv och ditt liv med nya ögon?

Affirmation:

Allt som händer i mitt liv är för mitt eget bästa.

 17 stjärnan/th star kopplad till vattumannen och planen Uranus-Frihet & Nyfikenhet 

Nyckelord:

Nyckelord:

Inspiration, självförtroende, självkänsla, utstrålning, tur, gåvor, uppfinningar, kreativt tänkande, ljus, harmoni och stjärnor.

Min tolkning av kortet är att du upplever frid, helhet, ödmjukhet och frihet. Du utvecklas genom egna ansträngningar. Du ser med överblick på livet. Du förstår vad det är du önskar dig mest av allt. Du övertygar genom din närvaro. Ditt undermedvetna blir ljust och upplyst. Du går från mörker till ljus. Du ger av dina resurser och din energi till andra. Du är kreativ, produktiv och inspirerad. Du sprider ljus och harmoni omkring dig. Du har självförtroende och självkänsla. Du värderar dig själv och dina kunskaper.

Frågor att ställa sig:

Känner du dig helt nöjd med det arbete du har/gör nu just nu? Gör du allt du kan för att förverkliga dina drömmar?

Affirmation:

Min fantasi och min kontakt med alltet visar hur jag ska förverkliga mina idéer.

 18 månen/the moon kopplat till fiskarna och planeten säger sig själv MÅNEN.

Nyckelord

hemligheter,Slutlig prövning, varning, fel väg, illusion, nattliga drömmar, fantasi, mystik, ”bränna” karma, kamp med det undermedvetna, tröskel till ett nytt medvetande, passage och mörkret innan gryningen.

Ingen slump heller att månen är kopplad till siffran 18 då 1+8=9

Den sista siffran i numerologin och fiskarnas tecken är det sista tecknet i zodiaken. Fiskarna bär med sig alla 12 tecken och siffran 9 bär med sig alla siffror. Tung last att bära men någon behöver göra jobbet. Möjliga tolkningar kan vara beroende på vilka andra kort som omger kortet att du lyssnar inåt och är skeptisk mot hjälp utifrån. Du drömmer mycket och har livlig fantasi just nu. Din intuition utvecklas. Det kan vara dags att ta det lite lugnare. Du är i en övergångsfas. Du behöver lita till dig själv och stå på egna ben. Du möter lögner samt att någon lägger ut dimridåer och det testar dig. Du undrar över vad som är sant i ditt liv och vad som är falskt. Att vara sann och äkta blir mera viktigt för dig nu. Du funderar mycket över vilka de rätta besluten är. Det förflutna (även tidigare liv) kommer tillbaka och måste tas om hand.

Frågor att ställa sig:

Vilka delar av ditt inre känns okända och märkliga? Vilka är dina ”blinda fläckar”? Vilka erfarenheter är du mest rädd för?

Affirmation:

Det är alltid mörkast precis före gryningen.

19 Solen/the sun är kopplad till stjärntecknet lejonet och planeten är som sagt solen.

NYCKELORD

glädje, Visdom, kärlek, värme, kreativ energi, partnerskap, teamwork, kommunikation, klarhet, sanning, framgång, välstånd, tillfredsställelse, drömuppfyllelse och dans.

Min tolkning av kortet är att du förändrar din syn på livet till det bättre. Du utstrålar livsglädje. Du är aktiv och utåtriktad. Du utvecklar dina ledaregenskaper i grupper. Du får framgång med något projekt. Du övervinner alla hinder. Du manifesterar ditt inre ljus i det yttre livet. Du mår bra i dina relationer och är lycklig. Du uppnår dina mål. Allt känns lätt och du är lekfull och kreativ. Du inspirerar andra och samarbetar bra med alla.

Detta kort är även förknippad med barn, barnslig, barnasinne, Gud, sol resor, moder jord etc.

Fråga att ställa sig:

Vilka projekt står på dagordningen för dig nu?

Affirmation:

Det gudomliga ljuset fyller och leder mig.

 21 Världen/The world Kopplat till Dem ledande tecknena i dem olika elementen och planeten är saturnus

Kortet kallas ”den kompletterande initiativtagaren”. Den universella principen är individen kontra helheten samt fullbordan. 

Här kan man använda uttryck som ”att vara ett med universum”, ”uppgå i den stora helheten” och ”en droppe i havet”. Vi är framme och kan börja vår resa på nytt igen. Nu ser vi oss själva och världen som den verkligen är. Förvandlingarna och kampen är över för denna gång så nu kan vi börja om med narren och en ny lång vandring.

De fyra elementen finns också representerade på kortet i form av en oxe (jord), ett lejon (eld), en örn (vatten) och en man (luft).

Ett sätt att tolka kortet på är att du upplever tillfredställelse, självförverkligande och framgång. Du känner samhörighet med allt och med livet. Du upplever att allt är möjligt nu. Ditt personliga liv är i harmoni med helheten. Du upplever både inre och yttre frihet. Du förbereder dig för en ny fas i livet. Du både avslutar och påbörjar något på samma gång. Du ser saker som de verkligen är. Du ger dig ut på en resa eller börjar på en ny utbildning. Du vill förändra en institution inifrån.

Frågor att ställa sig:

På vilket sätt är det dags att du frigör dig i ditt liv? Finns det en resa du vill göra? Finns det ett uppdrag som väntar?

Affirmation:

Jag är ett med universum.

unsplash